Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với trang Chính sách Bảo mật của chúng tôi! Chúng tôi rất quan trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web https://codebloxfruit.net/. Trang này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

Thông tin cá nhân được thu thập:

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây:

Thông tin cá nhân cung cấp tự nguyện: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu liên hệ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác.

Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập và tương tác với trang web, chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và hoạt động trên trang web. Chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookies để thu thập thông tin này.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

Cung cấp và quản lý tài khoản của bạn trên trang web.

Phản hồi và xử lý yêu cầu, câu hỏi và góp ý từ bạn.

Cung cấp thông tin, bài viết, tài liệu và dịch vụ liên quan đến Blox Fruit và lĩnh vực liên quan khác.

Cải thiện trải nghiệm người dùng và tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

Theo dõi và phân tích hoạt động trên trang web để cải thiện chất lượng và hiệu quả của nó.

Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

Với các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của trang web, ví dụ như dịch vụ lưu trữ, dịch vụ gửi email và các đối tác hợp tác khác. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba này tuân thủ các quy định bảo mật tương tự.

Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi và người dùng.

Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối vì không có phương pháp truyền dữ liệu qua internet nào là an toàn hoàn toàn.

Quyền riêng tư của trẻ em:

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập cố ý thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của một trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức.

Liên kết đến trang web bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web này. Khi bạn truy cập các trang web bên thứ ba, hãy đọc và hiểu các chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách Bảo mật này theo ý muốn. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web và áp dụng từ ngày được công bố. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ Chính sách Bảo mật để biết về bất kỳ thay đổi nào.