Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với trang Điều khoản Sử dụng của chúng tôi! Trang web https://codebloxfruit.net/ là một nền tảng dành cho việc chia sẻ mã nguồn (code) liên quan đến trò chơi Blox Fruit. Trang này thiết lập các quy tắc và điều khoản mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

Chấp nhận Điều khoản Sử dụng:

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Sở hữu trí tuệ:

Các mã nguồn (code), nội dung và tài liệu trên trang web thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của mã nguồn, nội dung hoặc tài liệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Chia sẻ mã nguồn:

Trang web của chúng tôi cung cấp một nền tảng để bạn chia sẻ mã nguồn liên quan đến trò chơi Blox Fruit. Khi chia sẻ mã nguồn, bạn phải đảm bảo rằng mã của bạn tuân thủ các quy tắc và quy định sau:

Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hoặc quyền riêng tư nào của bên thứ ba.

Không chia sẻ mã nguồn có chứa nội dung bạo lực, đồi trụy, đe dọa, kích động hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật hoặc tiêu chuẩn đạo đức công cộng.

Không chia sẻ mã nguồn với mục đích gây hại, tấn công hoặc tạo ra sự bất ổn cho trang web hoặc người dùng khác.

Không chia sẻ mã nguồn với mục đích thương mại hoặc khai thác thương hiệu của chúng tôi hoặc Blox Fruit mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Trách nhiệm cá nhân:

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm cá nhân cho hành động và hoạt động của mình. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để gửi hoặc phát tán các thông tin sai lệch, lừa đảo hoặc gây hại cho trang web hoặc người dùng khác. Bạn cũng đồng ý không can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web hoặc vi phạm tính bảo mật của nó.

Bảo mật:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của dữ liệu trên internet. Bạn chịu trách nhiệm tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thay đổi và chấm dứt:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Điều khoản Sử dụng này theo ý muốn. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web và áp dụng từ ngày được công bố. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web.